Ke stažení

Přihláška na tábor:

Přihláška na tábor.pdf

Formulář pro lékaře (posudek o zdravotním stavu):

Posudek o zdravotním stavu.pdf

Formulář o bezinfečnosti (vyplňují rodiče) :

Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti.pdf

Formulář převzetí dítěte na tábor :

Plná moc - převzetí dítěte.pdf

Formulář souhlas rodičů s ošetřením dítěte :

Souhlas s ošetřením - plná moc.pdf

Formulář pro vedoucí - potvrzení o úschově kapesného :

Potvrzení o úschově kapesného.pdf

Informace o cestovním pojištění pro děti a jejich limitech :

Cestovní pojištění - limity.pdf